meer informatie / bezichtiging Send-a-friend Brochure
|
MVGM Transacties
4-11-2018

Vakfotograaf huurt studioruimte aan de Poort van Midden Gelderland te Heteren

Lees meer
3-11-2018

DNA Notarissen koopt kantoorpand aan de Sweerts de Landasstraat 52 te Arnhem.

Lees meer
2-11-2018

Maatschap Rischen & Nijhuis huurt kantoorruimte in de Boompjes 545 te Rotterdam

Lees meer
1-11-2018

Move-Up B.V. huurt ca. 80 m² bedrijfsruimte aan de Eimerssingel West 35 te Arnhem.

Lees meer
Meer nieuws
Ten Esschen 80
terug
Ten Esschen 80 Heerlen
Prijs n.o.t.k.
Nieuw!
  • Online (executie)veiling op 22 januari 2019 via de website van BOG Auctions
  • Gelegen in een groene omgeving, perceel 28.590 m2
  • Rijksmonument, Hoeve de Struyver

Algemeen

DE ONLINE (EXECUTIE)VEILING VINDT PLAATS OP DINSDAG 22 JANUARI 2019 VIA DE WEBSITE VAN BOG AUCTIONS

Algemeen:
Onderhevig object is een voormalige boerderij met stallen en weiland (perceel 28.590 m2) grotendeels Rijksmonument, uit 1742, genaamd Hoeve de Struyver. Het complex is grotendeels vervallen en verkeert in een te renoveren staat. In het monumentenregister wordt het volgende gemeld: Hoeve de Struyver; met binnenplaats, opgetrokken van baksteen met speklagen; voorzien van taustenen, tussendorpelkozijnen en houten segment boogvensters, ankerjaartal 1742. Rijksmonumentnummer 21249.
Besluit op basis van artikel 9.1 Wet Natuurbescherming.

Bereikbaarheid:
Ten Esschen 80 is omgeven door groen en gelokaliseerd tussen de A76 en N281. Via de openbare weg, voornamelijk alleen bestemmingsverkeer, is het onderhavige object te bereiken.

Indeling:
Op het terrein bevinden zich opstallen (voormalige boerderij met stallen) in een bouvallige (erg slechte) staat (zie foto's). De nutsvoorzieningen zijn afgesloten.

Opleveringsniveau:
Omdat het een executoriale verkoop betreft:
- zijn de artikelen 7:15 lid 1 en 7:17 BW op grond van artikel 7:19 BW niet
van toepassing;
- wordt het gebouwencomplex geleverd in de staat waarin het zich alsdan
bevindt, inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken;
- verstrekt de verkoper geen enkele garantie of bekendheidsverklaring.

Gebruik:
Een deurwaarder heeft op 7 november 2018 geconstateerd dat gezien de begroeiing van de paden en het perceel er al langere tijd geen personen meer aanwezig moeten zijn geweest en heeft ook geen personen waargenomen noch enig spoor dat duidt op recente aanwezigheid van personen of bedrijven.

Bestemming:
Bestemmingsplan Terworm-Prickenis is van toepassing met de bestemming "wonen".
Informatie inzake gebruiksmogelijkheden en voorschriften is te verkrijgen via ons kantoor, bij de gemeente of via de website van ruimtelijke plannen.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Heerlen
Sectie: C
Perceel: 5898
Kadastrale grootte: 91 are, 10 ca

Gemeente: Heerlen
Sectie: C
Perceel: 5899
Kadastrale grootte: 1 hectare, 94 are, 80 ca.
Beide percelen zijn gedeeltelijk belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg.

Zekerheidsstelling:
Bij veiling: waarborgsom binnen 3 dagen na de gunning 10% van de koopsom. Bij onderhandse verkoop: waarborgsom binnen 2 dagen na acceptatie bieding, 10% van de koopsom

Inzetpremie:
De inzetpremie bedraagt 1% en wordt in rekening gebracht bij verkoper.

Notaris:
Van der Stap Notarissen te Rotterdam.

Veilingkosten:
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op de website van BOG-Auctions.

Betalen Koopsom en kosten:
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1b van de AVVI 2015 dienen de koopsom en de overige in artikel 10 AVVI 2015 bedoelde kosten en lasten uiterlijk 6 weken na de gunning te worden voldaan.
Bij onderhandse verkoop uiterlijk 4 weken na goedkeuring van de koopovereenkomst door de voorzieningenrechter.

Overdrachtsbelasting:
6% overdrachtsbelasting. Zie bijzondere veilingvoorwaarden.

Bijzonderheden:
Openbare veiling (‘Executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW en 3:254 BW’).
Op grond van artikel 3:268 BW vindt de openbare veiling plaats op
22 januari 2019, online via www.bog-auctions.com, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen.
De inzetveiling in de periode vanaf 11.00 uur tot 11:15 uur (behoudens verlenging). De afslagveiling begint 5 minuten na het einde van de inzetveiling.

Zie voor verdere informatie de brochure van het object (op te vragen via MVGM).