meer informatie / bezichtiging Send-a-friend
|
MVGM Transacties
4-11-2018

Vakfotograaf huurt studioruimte aan de Poort van Midden Gelderland te Heteren

Lees meer
3-11-2018

DNA Notarissen koopt kantoorpand aan de Sweerts de Landasstraat 52 te Arnhem.

Lees meer
2-11-2018

Maatschap Rischen & Nijhuis huurt kantoorruimte in de Boompjes 545 te Rotterdam

Lees meer
1-11-2018

Move-Up B.V. huurt ca. 80 m² bedrijfsruimte aan de Eimerssingel West 35 te Arnhem.

Lees meer
Meer nieuws
Nieuwstraat 60
terug
Nieuwstraat 60 Leerdam
Prijs n.o.t.k.
Nieuw!

Algemeen

Executoriale verkoop ex. art. 3:268 en 3:254 BW
Datum veiling: 1 februari 2019
De inzetveiling in de periode van 12:00 tot 12:15 uur.

Start bieden 5 minuten na het einde van de inzetveiling.

Algemeen:
Het betreft een verhuurde winkelruimte van ca. 35 m² gelegen in het stads-centrum van Leerdam.

Verhuurd met toestemming executant.
Komt de verkoper niet de bevoegdheid toe om de bestaande huurovereen-komst(en) te vernietigen met een beroep op artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek, omdat de Verkoper toestemming heeft gegeven voor de verhuring;

Het betreft het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte en berging op de begane grond.

De winkelruimte is verhuurd aan een Kringloopwinkel.

Volgens verkregen informatie van de eigenaar bedraagt:
De huuropbrengst van de Nieuwstraat 60 € 450,00 per maand.


Locatie:
Leerdam is een stad in de gemeente Vijfheerenlanden en heeft ca. 21.000 inwoners.


Vloeroppervlakte:
Voor verkoop is beschikbaar een totale oppervlakte van circa 35 m².

Het bovenvermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet conform NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.


Bijzonderheden:
Executoriale Verkoop ex artikelen 3:268 en 3:254 BW
Op grond van artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek executoriale verkoop vindt de openbare verkoop plaats op 1 februari 2019.

De inzetveiling in de periode van 12:00 tot 12:15 uur.

Start bieden 5 minuten na het einde van de inzetveiling ten overstaand van één van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen te Rotterdam.

Tot 14 dagen voor de veiling (uiterlijk 17 januari 2019, 23.59 uur) kan
onderhands worden geboden, uitsluitend door middel van een schriftelijk, onvoorwaardelijk, onherroepelijk en ondertekend bod gericht aan Van der Stap Notarissen te Rotterdam.

Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com.

In afwijking van de AVVI 2015 zal de inzet automatisch met 2 minuten (in plaats van 5 minuten) worden verlengd indien er in de laatste 3 minuten (in plaats van de laatste 5 minuten) een nieuw bod wordt gedaan.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover na vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 17:00 uur uitspreken.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het object meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterweg blijft.

Voorbehoud
Gunning verkoper