meer informatie / bezichtiging Send-a-friend
|
MVGM Transacties
4-11-2018

Vakfotograaf huurt studioruimte aan de Poort van Midden Gelderland te Heteren

Lees meer
3-11-2018

DNA Notarissen koopt kantoorpand aan de Sweerts de Landasstraat 52 te Arnhem.

Lees meer
2-11-2018

Maatschap Rischen & Nijhuis huurt kantoorruimte in de Boompjes 545 te Rotterdam

Lees meer
1-11-2018

Move-Up B.V. huurt ca. 80 m² bedrijfsruimte aan de Eimerssingel West 35 te Arnhem.

Lees meer
Meer nieuws
Hoogstraat 50- 52
terug
Hoogstraat 50- 52 Leerdam
Prijs n.o.t.k.
Nieuw!

Algemeen

Executoriale verkoop ex. art. 3:268 en 3:254 BW
Datum veiling: 1 februari 2019
De inzetveiling in de periode van 11:30 tot 11:45 uur.
Start bieden 5 minuten na het einde van de inzetveiling.


Algemeen:
Het betreffen twee verhuurde winkelwoonhuizen (niet kadastraal gesplitst) in het centrum van Leerdam.

Verhuurd met toestemming executant.
- komt de verkoper niet de bevoegdheid toe om terzake het niet tot be-woning bestemde gedeelte van het registergoed, de bestaande huur-overeenkomst(en) te vernietigen met een beroep op artikel 3:264 Burger-lijk Wetboek, omdat de Verkoper toestemming heeft gegeven voor de verhuring;
- zal de verkoper terzake het tot bewoning bestemde gedeelte van het Registergoed geen verlof als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 Burgerlijk Wetboek voor de inroeping van het huurbeding ter zake de vermelde
casu quo opgenomen huurovereenkomst(en), waarop de artikelen 7:271 tot en met 7:277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, aanvragen aangezien de Verkoper het huurbeding niet kan inroepen omdat de
verkoper toestemming heeft gegeven voor de verhuring.

De winkelruimte van ca. 40 m² is gelegen aan de Hoogstraat 50 en is verhuurd aan een platen/boekenzaak.
De winkelruimte van ca. 60 m² gelegen aan de Hoogstraat 52 is verhuurd aan een glaskunst zaak.

De verdiepingen worden door de eigenaar verhuurd aan een verhuurbedrijf die vervolgens de woning heeft onderverhuurd aan expats.

In de huurovereenkomst van Hoogstraat 50 B en 50C is in artikel 10 bepaald dat de huur 10 maanden vooruit is betaald. Volgens van de huurder verkregen informatie wordt de huur inderdaad 10 maanden vooruit betaald.

Volgens verkregen informatie van de eigenaar, bedraagt:
De huuropbrengst van de Hoogstraat 50 € 330,00 per maand.
De huuropbrengst van de Hoogstraat 50B € 600,00 per maand.
De huuropbrengst van de Hoogstraat 50C € 600,00 per maand.
De huuropbrengst van de Hoogstraat 52 € 330,00 per maand.


Locatie:
Leerdam is een stad in de gemeente Vijfheerenlanden en heeft ca. 21.000 inwoners.


Vloeroppervlakte:
Voor verkoop is beschikbaar een totale oppervlakte van circa 185 m².

Het bovenvermelde metrage is uitsluitend indicatief. Het object is niet con-form NEN 2580 gemeten, derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.


Bestemming: Centrum.
Informatie inzake gebruiksmogelijkheden en voorschriften is te verkrijgen via ons kantoor of bij de gemeente, danwel via de website van ruimtelijke plannen.


Bijzonderheden:
Executoriale Verkoop ex artikelen 3:268 en 3:254 BW
Op grond van artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek executoriale verkoop vindt de openbare verkoop plaats op 1 februari 2019.

De inzetveiling in de periode van 11:30 tot 11:45 uur.

Start bieden 5 minuten na het einde van de inzetveiling ten overstaand van één van de notarissen verbonden aan Van der Stap Notarissen te Rotterdam.

Tot 14 dagen voor de veiling (uiterlijk 17 januari 2019, 23.59 uur) kan
onderhands worden geboden, uitsluitend door middel van een schriftelijk, onvoorwaardelijk, onherroepelijk en ondertekend bod gericht aan Van der Stap Notarissen te Rotterdam.

Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com.

In afwijking van de AVVI 2015 zal de inzet automatisch met 2 minuten (in plaats van 5 minuten) worden verlengd indien er in de laatste 3 minuten (in plaats van de laatste 5 minuten) een nieuw bod wordt gedaan.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover na vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 17:00 uur uitspreken.

Voorbehoud:
Gunning verkoper